TARIEVEN

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huurprijzen voor het gebruik van de zaal en de drankprijzen.

Tarieven gebruik zaal:

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor reservaties vanaf 01/01/2022. Zoals reeds vermeld op de pagina "INFORMATIE" worden voor de Idegemse verenigingen gunsttarieven voorzien, in de vorm van een korting van 15 à 30 €/dag afhankelijk van de aard van de activiteit.
De voornaamste bepalingen, welke zijn opgenomen in de huurovereenkomst en het huisreglement, worden hierna uiteengezet:

1. De tarieven zijn 6 maanden geldig, vanaf de datum van de ondertekening van de gebruiksovereenkomst. Nadien kunnen deze worden aangepast aan de levensduurte. De huurder zal in voorkomend geval op de hoogte worden gebracht.

2. Indien meerdere activiteiten op dezelfde dag worden georganiseerd in de parochiezaal wordt de hoogste prijs aangerekend.

3. Het waterverbruik is inbegrepen in de huurprijs. Het verbruik van elektriciteit en aardgas wordt apart aangerekend. Het gebruik van tafels, stoelen, bestek, borden, glazen, keukenmateriaal, etc. is eveneens vervat in de huurprijs.

4. Het kuisen van de zaal gebeurt verplicht door vrijwilligers van de V.Z.W. Het kuistarief wordt aangerekend aan kostprijs, zijnde momenteel 8 euro per persoon per uur. Vaatwerk, glazen, gasfornuis, toog en 4-deurs frigo dienen door de huurder te worden gekuist. Er wordt gevraagd om na het gebruik van de zaal de stoelen en de tafels terug te plaatsen zoals bij de aanvang van de verhuring. Bij verhuringen voor vergaderingen en kooklessen dient de huurder er zelf voor te zorgen dat de zaal proper wordt achtergelaten.

5. Het persoonlijk materiaal dient door de huurder dezelfde avond terug worden meegenomen. De parochiezaal dient ten laatste om 5u00 's morgens ontruimd te zijn. Bij diefstal of beschadiging door derden van materiaal meegebracht door de huurder kan de V.Z.W. niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Breuk van glazen of keukenmateriaal zal worden aangerekend volgens de prijzen vermeld in de tarievenlijst. Gebroken keukengerei en glazen dienen op de vensterbank aan de toog te worden geplaatst.

7. Keukenhanddoeken dienen door de huurder zelf worden meegenomen.

8. De huurder voorziet ook zelf vuilniszakken voor restafval en PMD. De volle toegebonden zakken dienen na afloop van de activiteit te worden geplaatst aan de achterkant van het gebouw. Daar staan ook plastic bakken om het glas (lege flessen, bokalen etc.) te plaatsen. Papier en karton dient te worden verzameld en aan de toog te worden gelegd. Gebruikte oliën en frituurvet dienen door de huurder zelf worden meegenomen.

9. De billijke vergoeding voor de polyvalente zaal (oppervlakte 276 m2) voor "tijdelijke activiteiten met drank" is in de huurprijs begrepen. Voor "tijdelijke activiteiten met dans" dient de huurder zelf in te staan voor het betalen van de billijke vergoeding. Ook de eventuele SABAM-vergoeding dient door de organisator zelf te worden geregeld. Zie de pagina "DOCUMENTATIE" voor de links naar de websites van beide instanties.

10. In de parochiezaal is het rookverbod van toepassing. Zowel aan de voor- als achterzijde van het gebouw is een asbak voorzien. Gelieve er wel op toe te zien dat de buurtbewoners géén lawaaihinder ondervinden. De huurder is tevens gebonden aan het gemeentelijk reglement op het nachtlawaai (gaat in vanaf 22u00) en is hiervoor verantwoordelijk tegenover de politie.

11. De zaal wordt niet verhuurd voor fuiven, dit wegens herhaalde problemen in het verleden.

12. Er is mogelijkheid tot huur van een barbecue voor 25 €. Deze heeft als afmetingen 1 m. x 0,5 m. en kan u bekijken via de pagina "FOTO'S" (album Materiaal). De barbecue dient na gebruik grondig te worden gereinigd en terug worden ingeolied (met olijf- of maïsolie). Bij reservatie dient op voorhand 100 € te worden betaald als waarborg. Indien het barbecuetoestel niet in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten zal dit bedrag integraal worden aangerekend (huur toestel 25 € + 75 € reinigingskosten)! De reiniging kan eventueel daags nadien gebeuren volgens afspraak met de zaalverantwoordelijke. Resten van houtskool e.d. dienen door de huurder terug te worden meegenomen.
Indien u gebruik wenst te maken van de barbecue kan u dit vermelden in het veld "Vragen en opmerkingen" onderaan het reservatieformulier dat u kan invullen op de pagina "BOEKINGEN".

13. Er is mogelijkheid tot huur van 8 partytafels met hoezen (zwart en bordeaux) voor 25 €.

14. Er is mogelijkheid tot huur van een beamer voor 25 €. De specificaties kan u hier bekijken. Bij reservatie dient op voorhand 150 € te worden betaald als waarborg.
Indien u gebruik wenst te maken van de beamer kan u dit vermelden in het veld "Vragen en opmerkingen" onderaan het reservatieformulier dat u kan invullen op de pagina "BOEKINGEN".

15. Het voorschot (40 € voor Idegemse verenigingen / 300 € voor privéverhuringen) zal worden verrekend bij de facturatie na afloop van de gebruiksovereenkomst.

                                                                                        H U U R T A R I E V E N    Z A A L
                                                                                       
 AARD VAN DE ACTIVITEIT                                                                                                                                            

HUURPRIJS

 

 

 1) Eetfestijn - Huwelijksfeest - Communiefeest - Familiefeest - Babyborrel - Diner - Receptie - Oudejaarsavond -
  Jubileum - Pensioenfeest - Ledenfeest (niet-Idegemse vereniging).

175 € 

 

 

 2) Kwis - Concert - Tentoonstelling - Beurs - Info-/Promotieactiviteit - (Toneel)Voorstelling -
  Wandel-/Fietstocht      *** niet-limitatieve lijst ***

125 € 

 

 

 3) Ledenfeest Idegemse vereniging - Vergadering niet-Idegemse vereniging - Kookles - Culturele gespreksavond.

75 € 

 

 

 4) Vergadering Idegemse vereniging - Broederlijk Delen - Ziekenzorg - Parochieploegen - Dekenale conferentie.

gratis 

 

 

 

 

                               ***   prijzen excl. 21% BTW  -  van toepassing voor verhuringen vanaf 01/01/2022   ***

 

   !!!   kortingen voor alle activiteiten van Idegemse verenigingen:  1) 30 €/dag | 2) 20 €/dag | 3) 15 €/dag (excl. 21% BTW)   !!!

 

                                    ***   gebruik zaal dag vóór activiteit: volledige dag: 75 € / vanaf 18u00: 25 €   ***

 

 

 

   Inbegrepen:
     - waterverbruik
     - tafels, stoelen, bestek, borden, glazen, keukenmateriaal
     - billijke vergoeding (tijdelijk activiteiten met drank)

 

   Supplementair:
     - elektriciteitsverbruik:  0,32 €/kWh   |   aardgasverbruik:  0,75 €/1 m³  (controle via meterstanden)
     - verplichte reinigingskosten:  10 €/uur (behalve voor vergaderingen, parochieraad en kooklessen)
     - mogelijkheid tot huur van barbecuetoestel:  25 € (onvoldoende gereinigd: 75 € supplement - 100 € waarborg op voorhand te betalen)
     - mogelijkheid tot huur van 8 partytafels met hoezen (zwart en bordeaux): 25 €
     - mogelijkheid tot huur van beamer: 25 € (150 € waarborg op voorhand te betalen)

 

   Bij verhuringen voor vergaderingen en kooklessen wordt door de huurder gebruik gemaakt van het apart drankformulier!!!

 

De zaaltarieven (in volledige vorm) zijn tevens te downloaden in PDF-formaat door te klikken op de afbeelding:

Tarieven drank:

De drankprijzen zijn van toepassing vanaf 01/01/2023. Deze kunnen worden aangepast aan de marktprijzen. De aangerekende prijzen zijn steeds deze welke van toepassing zijn op de dag van de verhuring, niet deze op de dag van het afsluiten van het contract. Voor activiteiten waarbij drank wordt verkocht is het dus aangeraden om de actuele drankprijzen te consulteren alvorens uw verkoopprijzen te bepalen.

Er wordt op gewezen dat er een verplichte afname is van bieren en frisdranken. Aperitieven, wijnen, sterke dranken (enkel toegestaan in privé-kring) en versnaperingen worden door de huurder zelf meegenomen. Bij het niet naleven hiervan kan voor een volgende activiteit de verhuring worden geweigerd.

Dranken die niet op de vaste stocklijst voorkomen kunnen op eenvoudig verzoek in beperkte mate worden besteld. Indien vaten bier gewenst zijn kan u dit best ook aanvragen vermits deze niet steeds op voorraad zijn. Gelieve hiervoor uw verzoek minstens anderhalve week op voorhand door te mailen of telefonisch mee te delen aan Peter (0474/44.08.33). Wegens beperkte stockageruimte wordt wel gevraagd om een minimum aan bijkomende dranken aan te vragen. Er zal dan daags voordien een vat worden aangesloten door de drankverantwoordelijke zodat de koeling optimaal is bij aanvang van de verhuring.

Geopende grote flessen worden volledig aangerekend. Dit geldt ook indien een vat werd aangestoken dat echter niet volledig werd opgebruikt.

Indien gebruik wordt gemaakt van de 4-deurs frigo dient deze na gebruik te worden geledigd en gereinigd (indien dit niet werd uitgevoerd wordt een vergoeding van 25 € aangerekend). Het leeggoed dient terug in de bakken te worden geplaatst. Complete bakken leeggoed worden na afloop van de verhuring in de gang van het toilet geplaatst. De glazen dienen te worden afgewassen en terug op de bestemde plaats te worden gezet.

De stockopname van de aanwezige dranken zal vóór en ná de activiteit worden verricht door de drankverantwoordelijke van de V.Z.W.

Bij vergaderingen en kooklessen dient gebruik te worden gemaakt van het drankformulier dat u kan downloaden op de pagina "DOCUMENTATIE". Voor dergelijke verhuringen zijn afzonderlijke dranktarieven van toepassing. Dit formulier dient door de huurder zelf te worden ingevuld en wordt na afloop van de activiteit z.s.m. doorgemaild (info@diecrone.be) of afgegeven aan de drankverantwoordelijke (Peter Dehenau, Driesstraat 83 - 9506 Idegem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De dranktarieven zijn tevens te downloaden in PDF-formaat door te klikken
op de afbeelding:

___________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden   |   Privacy policy   |   Disclaimer

 

 D R A N K P R I J Z E N

Inhoud

Prijs

Inhoud

Prijs

   BIEREN FRISDRANKEN
   
  Jupiler

25 cl.

0,98

Coca-Cola

1 l.

2,88

  Palm

25 cl.

0,97

Roman limonade

1 l.

1,32

  Hoegaarden

25 cl.

1,03

Roman plat water

1 l.

0,74

  Kriek Lindemans

25 cl.

1,13

Roman bruisend water

1 l.

0,74

  Carlsberg                         

25 cl.

1,12

Fruitsap

1 l.

3,05

  Duvel

33 cl.

1,77

 

 

  Ename blond

33 cl.

1,58

Coca-Cola zero

20 cl.

0,79

  Leffe dubbel

33 cl.

1,82

Ice-Tea

20 cl.

0,83

  Leffe tripel

33 cl.

2,03

Roman tonic

20 cl.

0,67

  Omer

33 cl.

1,67

  Orval

33 cl.

1,91

WIJNEN
  Pater Lieven blond

33 cl.

1,49

 

 

  Pater Lieven bruin

33 cl.

1,49

Porto Tawny rood

75 cl.

10,50

  Jupiler vat

20 l.

73,07

Porto Tawny wit

75 cl.

10,50

  Jupiler vat

30 l.

111,89

Witte wijn Chardonnay Vanel

75 cl.

7,00

  Jupiler vat

50 l.

175,32

   Rode wijn La Croix de Lamothe

75 cl.

  8,00  

                                                 (prijzen exclusief BTW:   BTW op alcoholische dranken: 21% - BTW op non-alcoholische dranken: 6%)