DISCLAIMER

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het raadplegen van www.diecrone.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Deze bepalingen kunnen eenzijdig worden gewijzigd.

www.diecrone.be is een geregistreerde domeinnaam die eigendom is van VZW De Parochiale Werken van en te Idegem, gevestigd te Idegemplein 21 - 9506 Idegem (ondernemingsnummer: 0409.831.829). De website wordt gehost door one.com.

De gegevens welke beschikbaar worden gesteld op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. De VZW wijst echter alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade geleden ingevolge consultatie en (interactief) gebruik van de gegevens, documentatie, visuele bestanden, publicaties en formulieren.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden, welke de mogelijkheid bieden om deze websites te consulteren. De VZW heeft echter geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de inhoud en het veiligheidsniveau van deze websites, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of geleden schade ingevolge het gebruik van deze hyperlinks. De bezoeker wordt aangemoedigd om de VZW op de hoogte te brengen indien bepaalde hyperlinks niet voldoen, zodat kan worden onderzocht of deze dienen te worden verwijderd.

De intellectuele eigendomsrechten, logo's, informatie, foto's, interactieve toepassingen, ... behoren toe aan de VZW. KopiŽren of aanpassen van de inhoud van de site is verboden, tenzij uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door de eigenaar van de website. Inbreuken hierop kunnen burgerlijk en strafrechterlijk worden vervolgd. De bezoeker heeft de toestemming om de beschikbare gegevens en documenten te kopiŽren, te downloaden of af te printen op voorwaarde dat dit voor informatief gebruik wordt gedaan.

Er wordt voor geijverd dat de website 24/7 consulteerbaar is is. De VZW kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden door tijdelijke onbeschikbaarheid van de website op het internet. Hiervoor is de VZW ook afhankelijk van de servers van de domeinhost one.com

Het Belgisch recht is van toepassing op deze bepalingen. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden   |   Privacy policy   |   Disclaimer