BOEKINGEN

Om de zaal te reserveren kan u bij voorkeur gebruik maken van onderstaand formulier. Gelieve dit volledig in te vullen.

Na ontvangst van uw reservatieformulier zenden wij u zo spoedig mogelijk een email ter bevestiging van uw boeking met als bijlagen een huurovereenkomst  en het huisreglement. In de huurovereenkomst wordt het van toepassing zijnde huurtarief vermeld. Deze overeenkomst dient u te ondertekenen met vermelding van de datum, en terug over te maken. Dit kan op volgende wijzen:
- overeenkomst uitprinten, dagtekenen en persoonlijk bezorgen aan de zaalverantwoordelijke (afspreken via email of op 0484/30.16.54) = papieren contract
- overeenkomst uitprinten, dagtekenen, inscannen en terugmailen (in PDF-formaat) = digitaal contract
(voor bestuursvergaderingen van Idegemse verenigingen wordt er geen contract opgemaakt)

Met deze handeling verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het naleven van de bepalingen vermeld in de huurovereenkomst en het huisreglement.

Overeenkomstig de wetgeving m.b.t. verkopen op afstand (art. 45 e.v. van de wet van 06/04/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - gepubliceerd B.S. 12/04/2010) voor boekingen uitgevoerd via deze website heeft de huurder een herroepingsrecht van 14 dagen, welke ingaat de dag volgend op deze van ondertekening van de overeenkomst.

In principe wordt de zaal niet verhuurd in de maanden juli en augustus (behalve voor rouwtafels). Indien u tijdens deze maanden toch de zaal zou willen huren kan u een reservatieformulier indienen en laten wij u zo vlug mogelijk weten of dit effectief mogelijk is.

Zodra wij uw ondertekende huurovereenkomst hebben ontvangen zal uw boeking als definitief worden beschouwd en worden aangeduid op de verhuurkalender. In deze huurovereenkomst wordt ook het bedrag vermeld dat als voorschot binnen de 5 dagen dient te worden overgeschreven. Na ontvangst van uw overschrijving krijgt u tevens een bevestigingsmail. Indien de ondertekende overeenkomst persoonlijk aan de zaalverantwoordelijke wordt bezorgd dient het voorschot cash te worden betaald.

Een week voor de verhuring mag u ons telefonisch of via mail (zie pagina "CONTACT") contacteren om het tijdstip af te spreken waarop u de sleutel kan komen ophalen. Na de verhuring dient u de sleutel in de brievenbus van de parochiezaal te deponeren. Voor bezichtiging van de zaal kan u de zaalverantwoordelijke op dezelfde wijze contacteren.

De inventarisopname van de aanwezige dranken zal vr en n de activiteit worden verricht door de drankverantwoordelijke van de V.Z.W.

Dranken die niet op de vaste stocklijst voorkomen kunnen op eenvoudig verzoek in beperkte mate worden besteld. Indien vaten bier gewenst zijn kan u dit best ook aanvragen vermits deze niet steeds op voorraad zijn. Gelieve hiervoor uw verzoek minstens anderhalve week op voorhand door te mailen of telefonisch mee te delen aan de drankverantwoordelijke (Peter: 0474/44.08.33). Wegens beperkte stockageruimte wordt wel gevraagd om een minimum aan bijkomende dranken aan te vragen. Voor biervaten dient u zich wel op voorhand te informeren welke koppeling aanwezig is op het vat. Onze tapinstallatie is voorzien voor vaten met insteek-fustkoppeling en schuifkoppeling. Er zal dan daags voordien een vat worden aangesloten door de drankverantwoordelijke zodat de koeling optimaal is bij aanvang van de verhuring.

Er is mogelijkheid tot huur van een barbecue voor 25 . Deze heeft als afmetingen 1 m. x 0,5 m. en kan u bekijken via de pagina "FOTO'S" (album Materiaal). De barbecue dient na gebruik grondig te worden gereinigd en terug worden ingeolied (met olijf- of masolie). Bij reservatie dient op voorhand 100 te worden betaald als waarborg. Indien het barbecuetoestel niet in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten zal dit bedrag integraal worden aangerekend (huur toestel 25 + 75 reinigingskosten)! De reiniging kan eventueel daags nadien gebeuren volgens afspraak met de zaalverantwoordelijke. Resten van houtskool e.d. dienen door de huurder terug te worden meegenomen.
Indien u gebruik wenst te maken van de barbecue kan u dit vermelden in het veld "Opmerkingen en vragen" onderaan het reservatieformulier.

Er is mogelijkheid tot huur van een beamer voor 25 . Bij reservatie dient op voorhand 150 te worden betaald als waarborg.
Indien u gebruik wenst te maken van de beamer kan u dit vermelden in het veld "Opmerkingen en vragen" onderaan het reservatieformulier.

Er is mogelijkheid tot huur van 8 partytafels met hoezen (zwart en bordeaux) voor 25 .
Indien u gebruik wenst te maken van de partytafels kan u dit vermelden in het veld "Opmerkingen en vragen" onderaan het reservatieformulier.

     RESERVATIEFORMULIER:

               Naam of Vereniging:

                  Verantwoordelijke:

                    Straat + Nummer:

             Postcode + Gemeente:

                                     E-mail:

                      Bevestig E-mail:

                                  Telefoon:

Gewenste datum (dd/mm/jjjj):

                         Aard activiteit:

                        Duur activiteit:

                 Bezorging contract:

                 Betaling voorschot:

         Opmerkingen en Vragen:


Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Onze mailbox wordt vrijwel dagelijks gecheckt.

___________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden   |   Privacy policy   |   Disclaimer